Mức giá chuyển đổi được điều chỉnh xuống thấp hơn đáng kể so với khi phát hành đã giúp Goldman Sachs dễ dàng thực hiện chuyển đổi và bán ra cổ phiếu để thu về lợi nhuận hàng chục triệu USD trong thương vụ tại CII.