Báo cáo chuyên đề bất động sản tháng 6 của Trung tâm bất động sản trực tuyến Timhome.vn đưa ra nhận định, nhu cầu sở hữu nhà tại Việt Nam trong năm 2016 sẽ tiếp tục tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô hộ gia đình giảm, kết cấu dân số trẻ và có sự khởi sắc về thu nhập.