Các nền kinh tế lớn như Mỹ và EU đang trên đà phục hồi, điều này sẽ giúp ích cho Việt Nam trong việc xuất khẩu vì đây là 2 thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.