Theo Ngân hàng Societe Generale của Pháp, xác suất xảy ra "Brexit cứng" vẫn là cao nhất.