Hơn 12.000 nhân viên sẽ bị thất nghiệp, các tài xế sẽ mất một nguồn thu nhập và người sử dụng sẽ phải tìm kiếm ứng dụng chia sẻ xe khác.