Ngày 31-7, khu hạ tầng dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản được thành lập tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (Đồng Nai) với diện tích 18,2ha, vốn đầu tư khoảng 772 tỉ đồng.