Châu Á quyết truy thu thuế, không sợ mất đầu tư; Trung Quốc chơi trò tận dụng nhân công Triều Tiên; Chính phủ Mỹ đang bí mật tăng cường kiểm soát tiền ảo?; Mỹ có thể điều tra Trung Quốc về thương mại