Bà Thạch Lê Anh, Giám đốc Dự án Vietnam Silicon Valley chia sẻ, các dự án khởi nghiệp đến với Dự án Vietnam Silicon Valley để tư vấn gần như không còn cơ hội sống sót, bởi không gọi được vốn đầu tư, dẫn đến không thử nghiệm được sản phẩm và “chết yểu”.