Rủi ro mất vốn, không có tài sản thế chấp, áp lực trả nợ sớm... là những rào cản khiến các start-up khó tiếp cận nguồn vốn.