TPP yêu cầu sản phẩm gỗ phải sử dụng trên 50% nguyên liệu có xuất xứ từ các nước TPP mới được ưu đãi thuế.