Ông Cao Văn Bình, Phó tổng giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) cho rằng, thông tin tín dụng có vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng, công ty tài chính (CTTC), kết nối thông tin tín dụng của toàn hệ thống các ngân hàng, các quỹ tín dụng… tại Việt Nam. Để tránh được các “vết đen” và không để lại nợ xấu trong quá trình vay, khách hàng cần có thói quen quản lý giấy tờ cá nhân và nghĩa vụ trả nợ, tạo điều kiện tốt khi có nhu cầu vay.