Các tập đoàn đa quốc gia chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực năng lượng và thép đều bị giảm sút mạnh về doanh thu trong khi đó, các tập đoàn kinh doanh tiêu dùng ngày càng đi lên.