Sáp nhập Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội (Habubank) và xử lý khối nợ xấu tới hơn 16%; vực dậy Công ty Thủy sản Bình An bên bờ vực phá sản; mua 98% cổ phần cảng Quảng Ninh và đưa lợi nhuận tăng hơn 300% sau nửa năm...