Cơ hội để Tường An vươn lên trên thị trường dầu ăn đang ngày càng hẹp khi họ không nắm trong tay quyền tự quyết. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh và nguy cơ tiếp tục đánh mất thị phần lại ngày càng lớn.