Làm việc không biết mệt mỏi, say mê với nghề, tâm huyết với ngành và đặc biệt đáng khâm phục... là đánh giá của không ít chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khi nói về nữ doanh nhân đã từ chối cả chức Thứ trưởng. Ðể rồi, bà trở thành nữ tướng của ngành sữa được báo chí thế giới ghi nhận.