Hiện nay, thị phần của doanh nghiệp (DN) nhựa trong nước chủ yếu ở phân khúc bình dân. Đối với hàng cao cấp, giá trị lớn, lợi nhuận cao, sản phẩm của DN FDI và ngoại nhập chiếm ưu thế.