Chính phủ chi 1 tỉ USD cho ĐBSCL để hỗ trợ khu vực này thực hiện chiến lược chuyển đổi kinh tế quy mô lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu.