Với 1 kg cua biển bán ra, Huệ thu về từ 300.000 – 350.000 đồng. Mỗi vụ, ngư dân khéo tay này bán được 3 – 4 tạ cua biển. Tính ra thu nhập hơn 100 triệu.