Vốn cho doanh nghiệp (DN) nông nghiệp hiện nay bị mắc ở tài sản thế chấp. Vì không đáp ứng được điều kiện, DN lấy chính sản phẩm của mình ra để thế chấp thì ngân hàng lại không chấp nhận.