Các chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh tỷ giá sẽ có tác động tăng giá nhất định tới lĩnh vực bất động sản (BĐS) nhưng sẽ không ảnh hưởng đến dòng tiền ngoại đang đầu tư vào thị trường, đặc biệt đối với phân khúc BĐS cao cấp.