Đó là mục tiêu phát triển được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng viễn thông và công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 (TELMIN 15) vừa được khai mạc tại TP Đà Nẵng sáng 26-11.