Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh cung cấp trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời". Bộ trưởng giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.