Bắc Kinh đang tuyển ngư dân giúp sức thực hiện mưu đồ tiếp tục xâm chiếm Biển Đông. Đây là động thái cho thấy dã tâm ngày càng lớn của nước này trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển.