Đoàn đại biểu các doanh nghiệp Nga đang có chuyến làm việc tại Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh doanh