Tập đoàn LafargeHolcim đã công bố thoái toàn bộ vốn tại thị trường Việt Nam. Đến thời điểm này, ai là chủ nhân mới mua lại cổ phần Holcim Việt Nam vẫn đang là một câu hỏi lớn.