Vụ bê hối hối lộ chấn động Liên Hợp Quốc đã diễn ra trong vài năm, liên quan đến một ông trùm bất động sản rất giàu có của Trung Quốc.