720 gian hàng của 600 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt nam lần thứ 25 - VIETNAM EXPO 2015.