Dù chính quyền cam kết nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vùng cá chết nhưng nhiều ngư dân tại Hà Tĩnh cho biết đang gặp nhiều khó khăn do cá, mực đánh bắt về rất khó tiêu thụ.