Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, trong vòng 10 năm trở lại đây, thực trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng ngày càng phức tạp, tinh vi hơn.