Xe tải Trung Quốc vào VN sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng trong thời gian gần đây, lý do được chỉ ra do doanh nghiệp mới thích bán xe mà chưa tính đến chuyện bảo trì, bảo hành cho khách hàng.