Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết trên địa bàn hiện có đến 405 dự án chưa khởi công, 97 dự án đã phải tạm ngừng thi công