Ngày 14/9, Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) tổ chức hội thảo “Tự do hóa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam”.