Từng bị kêu án tử hình, sau đó xin đặc ân để giảm xuống chung thân, rồi biết cách thay đổi và cải tạo tốt khi ở trong tù..., nhiều đại gia đã được ân xá trước hạn và quay trở lại xã hội để làm lại từ đầu.