Nhiều lô hàng bị hải quan bắt giữ không chỉ giả nhãn mác "Made in Việt Nam" mà còn giả cả… giấy bảo hành. Tình trạng này, theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, vẫn phức tạp vì số lượng doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề này chỉ "đếm trên đầu ngón tay."