Thị trường chứng khoán TQ tụt dốc có thể sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường VN.