10 nhà đầu tư huyền thoại nhất trong giới tài chính đã từng góp phần làm mưa gió cũng như giữ vững thị trường tài chính toàn cầu.