Theo thống kê của NHNN, trong tuần đầu tháng 1, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND giảm 43%, điều này hoàn toàn trái ngược so với những tuần trước đó. Đáng chú ý, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng đã tăng đến mức 5,11%/năm.