Nhu cầu xăng giảm, tồn kho cao trong khi kinh tế Trung Quốc giảm tốc khiến giá dầu tiếp tục giảm.