Năm 2016, giá dầu có thể sát ngưỡng 50 USD/thùng, tuy nhiên có thể xuống 20 USD/thùng nếu sản lượng dầu toàn cầu tiếp tục tăng.