Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng cao phiên hôm thứ ba (14/6), do các nhà đầu tư tìm kiếm mua rẻ, sau 7 tuần thị trường suy giảm.