Bất chấp việc có rất ít chứng cứ cho thấy gạo nhựa là sự thật, những tin đồn về việc gạo nhựa được bán ở châu Phi và những nơi khác vẫn đầy rẫy trên mạng xã hội.