Điều khó hiểu hơn nữa là tại sao người mua lại là một công ty hóa chất đến từ Trung Quốc?