Khi đối chiếu dữ liệu nộp thuế ở Florence (Ý) trong hai năm 1427 và 2011, có nhiều gia tộc giàu có hiện nay đã rất giàu từ 600 năm trước.