Nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi khởi tạo biết bao nhiêu kỉ niệm trong đời.