Ngày 1-2, chính quyền Trung Quốc bắt giữ 21 người trong đường dây lừa đảo đa cấp đã móc túi của 900.000 nạn nhân hơn 50 tỷ NDT, tương đương 7,6 tỷ USD.