Dù đã lường trước nhưng các nhà nhập khẩu ôtô sang cũng bất ngờ với số lượng xe bán ra trong hai tháng gần đây.