Nhu cầu cơ sở hạ tầng bùng nổ khiến các tổ chức cho vay truyền thống khó đáp ứng hết, buộc các nước tìm đến những cường quốc trong khu vực để được hỗ trợ.