Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây đưa ra một dự luật thắt chặt việc kiểm soát các dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng cách giới hạn giá trị giao dịch.