Trong ba tháng cuối năm, dòng vốn ngoại từ hoạt động mua bán sáp nhập vẫn tiếp tục đổ vào Việt Nam, tuy nhiên tỉ giá vẫn chịu áp lực tăng.