Do giá bán đầu nguồn giảm nên giá bán lẻ tại một số địa phương cũng giảm từ 200.000 - 400.000 đồng/tấn. Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo giá bán thép trong tháng 9 có thể giảm nhẹ.